RZJ - STAT s.r.o.

Statistický software a programování

RZJ - STAT s.r.o.
(Bio)statistika: analýzy, software, školení
IČ 606 97 814
 

Statistický balík Rlogo

 • Myslíte, že k provádění statistických výpočtů na profesionální úrovni je potřeba nejprve investovat nemalé částky do softwarového vybavení?
  OMYL! Je zde program R volně šiřitelný při dodržení podmínek GNU General Public Licence nevylučujících komerční využití.

 • Myslíte, že kvalita volně šiřitelného programu je nevalná?
  OMYL! R je mezinárodním projektem zahájeným v roce 1997 a zahrnujícím odborníky z předních světových univerzit (University of Oxford, University of California-Davis, University of Washington, ...), výzkumných institucí (Fred Hutchinson Cancer Research Center, International Agency for Research on Cancer, ...) i komerčních firem (AT&T Labs, ...).

 • Myslíte, že R funguje pouze na bázi skriptů a je tudíž vhodné pouze pro programátory?
  OMYL! S nadstavbovým balíčkem Rcmdr lze základní typy analýz, do nichž se typicky pouštějí i nestatistici, spouštět v grafické prostředí s využitím systému menu.

 • Myslíte, že k R neexistuje kromě zabudované nápovědy a manuálů žádná dokumentace?
  OMYL! Renomovaná nakladatelství (Springer, John Wiley & Sons, Chapmann & Hall/CRC Press, ...) vydávají každoročně několik nových titulů, v nichž je R používáno jako pracovní statistický nástroj, více zde.

 

Uživatelská podpora pro Rlogo

 • Programování nadstaveb R vyhovujících konkrétním potřebám klienta, více níže.
 • Kurzy ovládání R či statistiky v R, více níže.

 

Nadstavba Rlogo uživateli na míru

 • Funkce pro často se opakující výpočty.
 • Funkce pro automatickou tvorbu upravených výstupů ve formátu pdf nebo html.
 • Nadstavbový balíček funkcí napsaných dle přání uživatele.
 • Tvorba uživatelsky přívětivého rozhraní v R pro rychlé výpočtů naprogramované bez rozhraní pro uživatele v C, C++ nebo Fortranu.
 • Programování složitějších výpočtů (simulace, Monte Carlo metody, ...) v C/C++ a propojení s R.

 

Kurzy Rlogo

Nabízíme následující kurzy R a statistiky s R, jejichž náplň a rozsah lze upravit dle přání objednatele.

 • Základy ovládání R a Rcmdr
 • Programování v R
 • Základy statistiky v R a Rcmdr
 • Lineární regrese a ANOVA v R
 • Regrese s kategoriální odezvou v R (logistická regrese, log-lineární model)
 • Analýza přežití v R
 • Smíšené modely v R
Většinu Rkových kurzů lze zkombinovat v dohodnuté míře s teorií, více zde.

 

Další statistické balíky

Osobní zkušenosti máme dále se statistickými balíky S-plus, SAS, STATISTICA, StatGraphics, NCSS. Pro práci s těmito balíky poskytujeme konzultace.

 

Reference

 • Jsme autory několika rozšiřujících balíčků (mixAK, glmmAK, smoothSurv, bayesSurv) pro R dostupných na oficiální stránce programu R.
 • Podíleli jsem se na softwarové implementaci nestandardních statistických výpočtů v R například pro Factoring České spořitelny.
 • S výukou statistiky v R i jiných programech pro nestatistiky i statistiky máme mnohaleté zkušenosti z kurzů vyučovaných na Fakultě managemetu Vysoké školy ekonomické v Praze (též pro kombinované studium), na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pro statistiku s R jsem též autory dvou česky psaných učebnic (obě lze získat na základě e-mailové žádosti):
  • KOMÁRKOVÁ, L., KOMÁREK, A., a BÍNA, V. (2007).
   Základy analýzy dat a statistického úsudku s příklady v R.
   Praha: Oeconomica, Nakladatelství VŠE. ISBN 978-80-245-1227-3.

  • KOMÁREK, A. a KOMÁRKOVÁ, L. (2007).
   Statistická analýza závislostí s příklady v R.
   Praha: Oeconomica, Nakladatelství VŠE. ISBN 978-80-245-1226-6.
 • Pro nakladatelství Chapman & Hall/CRC spolupřipravujeme knihu
  • KOMÁREK, A., BOGAERTS, K., LESAFFRE, E.
   Survival Analysis with Interval-Censored Data: A Practical Approach with examples in R, SAS and WinBUGS.
   ISBN 978-1-42007-747-6. Objednávky zde.