RZJ - STAT s.r.o.

Kurzy

RZJ - STAT s.r.o.
(Bio)statistika: analýzy, software, školení
IČ 606 97 814

Zde RZJ - STAT nabízí

Statistické kurzy Reference

 

Statistické kurzy

Nabízíme kurzy statistiky pokrývající rámcově následující oblasti:

 • Statistika s programem R
  • nejrůznější statistické výpočty v R
  • více zde
 • Programování v R
 • Základy statistiky
  • popisná statistika
  • práce s pravděpodobnostními rozděleními
  • odhady a testy pro proporci
  • odhady a testy pro střední hodnotu, rozptyl kvantitativních dat
  • testy v kontingenčních tabulkách
  • analýza rozptylu
  • lineární regrese
 • Základy biostatistiky
  • základy statistiky se zaměřením na aplikace v medicíně a farmacii
 • Pokročilejší regresní modely
  • logistická regrese
  • log-lineární model
  • lineární smíšený model
  • zobecněný lineární smíšený model
 • Analýza přežití/spolehlivosti
  • zprava-cenzorovaná data
  • intervalově-cenzorovaná data
  • regrese s cenzorovanými daty (Coxův model, AFT model)
  • frailty model
U každého kurzu lze v předem domluvené míře kombinovat teorii s praxí pomocí programu R, viz též zde, resp. WinBUGS (Bayesovská statistika a MCMC). Náplň a rozsah konkrétních kurzů lze upravit po dohodě se zadavatelem.

 

Reference

Naše jedno až dvoudenní kurzy (vesměs kombinace statistiky a programu R) proběhly ve firmách a institucích nejrůznějšího zaměření:

 • seznam.cz
 • Komerční banka
 • MORE s.r.o.
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka
 • Ústav experimentální botaniky AVČR
 • Česká zemědělská univerzita

Pro společnost StatSoft CR (výhradní dodavatel programu STATISTICA pro Českou republiku a Slovensko) zajišťujeme lektorsky některé z jimi pořádaných kurzů (Statistika v lékařství, Statistika ve společenských vědách, Analýza kategoriálních dat, Analýza přežití, Logistická, ordinální a multinomická regrese, Zobecněné lineární modely), více zde.

S výukou statistiky pro statistiky i nestatistiky máme několikaleté zkušenosti ze svého pedagogického působení na několika českých vysokých školách nejrůznějšího zaměření (pro denní i dálkové studenty).

 • Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (od r. 2001)
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (od r. 2008)
 • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (od r. 2007)