RZJ - STAT s.r.o.

Statistické poradenství

RZJ - STAT s.r.o.
(Bio)statistika: analýzy, software, školení
IČ 606 97 814
 

Statistický návrh studie

Návrh studie je obvykle nejdůležitější součástí libovolného statistického zjišťování, lhostejno jestli se jedná o marketingovou studii, sociologický výzkum, biologický experiment nebo o klinický pokus.

 • Navrhneme optimálním způsobem schéma studie.
 • Navrhneme formát shromažďovaných dat.
 • Navrhneme vhodné statistické nástroje pro následnou analýzu.
TIP: Byť se to na první pohled nezdá, nekvalitně či neodborně navržená studie v lepším případě navyšuje prostředky nutné pro následnou analýzu dat, v horším případě vede k nemožnosti vyvozovat z (draze) sebraných dat potřebné závěry.

 

Analýza dat

Moderní statistické programy nabízejí nepřeberné množství metod, jejichž aplikace na sebraná data vede k nějakým výsledkům (odhadům, P-hodnotám, ...). Otázkou zůstává, zda je vůbec možno použít zvolenou metodu.

 • Navrhneme statistické metody relevantní pro daný problém.
 • Provedeme statistickou analýzu.
 • Ve spolupráci s vámi nalezneme relevantní interpretace výsledků analýzy.
 • Vytvoříme pro vás zprávu (v češtině nebo angličtině) o analýze čitelnou pro osoby s vámi zvolenou úrovní statistických znalostí.
TIP: Nestarejte se o to jak analyzovat data (od toho máte nás). Přemýšlejte spíše o tom, na co chcete statistickou analýzou přijít (v tom vám nepomůžeme) a co plyne pro váš obor, vaši firmu, ... ze získaných výsledků (v tom vám omezeneně můžeme pomoci).

 

Publikace výsledků

V mnoha případech je potřeba sdělit světu (např. formou článku v odborném časopise) k jakým závěrům vedla studie či výzkum motivující statistickou analýzu.

 • Pomůžeme se zakomponováním výsledků do odborného článku.
 • Napíšeme statistické části odborného článku.
 • Pomůžeme zformulovat odpovědi na otázky recenzentů.
 • Pomůžeme s publikováním v češtině i angličtině.

TIP: Zvyšte si šanci na přijetí svého odborného článku k publikaci v kvalitním impaktovaném časopise tím, že přizvete statistika od samotného počátku ke spolupráci.

 

Reference

V minulosti jsme se podíleli na statistické podpoře pro:

 • klinické studie prováděné mezinárodními farmaceutickými firmami;
 • výzkum v nejrůznějších oborech prováděný na tuzemských i zahraničních vědeckých a akademických institucích.

Dlouhodobě zajišťujeme statistické poradenství pro firmu Zentiva (společnost skupiny Sanofi) zabývající se zejména vývojem generických léčiv.

 

Publikace plynoucí z konzultační činnosti

Námi poskytnutá statistická podpora pro výzkumníky v nejrůznějších oborech vedla k následujícím publikacím v impaktovaných odborných časopisech.
 1. NASSERINEJAD, K., DE KORT, W., BAART, M., KOMÁREK, A., VAN ROSMALEN, J., and LESAFFRE, E. (2013).
  Predicting hemoglobin levels in whole blood donors using dynamic regression and random effects models.
  BMC Medical Research Methodology, v tisku. IF(2011)=2,668.

 2. WEGER, J., VÁVROVÁ, K., KAŠPAROVÁ, L., BUBENÍK, J., and KOMÁREK, A. (2013).
  The influence of rotation length on the biomass production and diversity of ground beetles (Carabidae) in poplar short rotation coppice.
  Biomass & Bioenergy, v tisku, doi: 10.1016/j.biombioe.2013.02.012. IF(2011)=3,646.

 3. BORTLÍK, M., ĎURICOVÁ, D., MALÍČKOVÁ, K., MACHKOVÁ, N., BOUZKOVÁ, E., HRDLIČKA, L., KOMÁREK, A., and LUKÁŠ, M. (2013).
  Infliximab trough levels may predict sustained response to infliximab in patients with Crohn's disease.
  Journal of Crohn's & Colitis, v tisku, doi: 10.1016/j.crohns.2012.10.019. IF(2011)=2,566.

 4. DUŠEK, J., STELLNER, S., and KOMÁREK, A. (2012).
  Long-term air temperature changes in a Central European sedge-grass marsh.
  Ecohydrology, 6(2), 182–190, doi: 10.1002/eco.1256. IF(2011)=2,133.

 5. BOHDÁLKOVÁ, L., NOVÁK, M., VOLDŘICHOVÁ, P., PŘECHOVÁ, E., VESELOVSKÝ, F., ERBANOVÁ, L., KRACHLER, M., KOMÁREK, A., MÍKOVÁ, J. (2012).
  Atmospheric deposition of beryllium in Central Europe: Comparison of soluble and insoluble fractions in rime and snow across a pollution gradient.
  Science of the Total Environment, 439, 26–34, doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.08.089. IF(2011)=3,286.

 6. SOLDÁNOVÁ, M., LEŠETICKÝ, O., KOMÁRKOVÁ, L., DOSTÁLOVÁ, T.., SMUTNÝ, V., and, ŠPIDLEN, M. (2012).
  Effectiveness of treatment of adult patients with the straightwire technique and the lingual two-dimensional appliance.
  European Journal of Orthodontics, 34(6), 674–680, doi: 10.1093/ejo/cjr059. IF(2011)=0,893.

 7. NOVÁK, M., ZEMANOVÁ, L., VOLDŘICHOVÁ, P., ŠTĚPÁNOVÁ, M., ADAMOVÁ, M., PACHEROVÁ, P., KOMÁREK, A., KRACHLER, M., PRECHOVÁ, E. (2011).
  Experimental evidence of mobility/immobility of metals in peat.
  Environmental Science & Technology, 45(17), 7180–7187, doi: 10.1021/es201086v. IF(2011)=5,228.

 8. UHRÍKOVÁ, Z., ŠPRDLÍK, O., HOSKOVCOVÁ, M., KOMÁREK, A., ULMANOVÁ, O., HLAVÁČ, V., NUGENT, C. D., and RŮŽIČKA, E. (2011).
  Validation of a new tool for automatic assessment of tremor frequency from video recordings.
  Journal of Neuroscience Methods, 198(1), 110–113, doi: 10.1016/j.jneumeth.2011.02.033. IF(2011)=1,980.

 9. NOVÁK, M., ZEMANOVÁ, L., BUZEK, F., JAČKOVÁ, I., ADAMOVÁ, M., KOMÁREK, A., VILE, M. A., WIEDER, R. K., and ŠTĚPÁNOVÁ, M. (2010).
  The effect of a reciprocal peat transplant between two contrasting Central European sites on C cycling.
  Biogeosciences, 7(3), 921–932, doi: 10.5194/bg-7-921-2010. IF(2010)=3,587.

 10. ALSAADI, G., QUIRYNEN, M., MICHILES, K., TEUGHELS, W., KOMÁREK, A., and VAN STEENBERGHE D. (2008).
  Impact of local and systemic factors on the incidence of failures up to abutment connection with modified surface oral implants.
  Journal of Clinical Periodontology, 35(1), 51–57, doi: 10.1111/j.1600-051X.2007.01165.x. IF(2008)=3,193.

 11. ALSAADI, G., QUIRYNEN, M., KOMÁREK, A., and VAN STEENBERGHE D. (2008).
  Impact of local and systemic factors on the incidence of late oral implant loss.
  Clinical Oral Implants Research, 19(7), 670–676, doi: 10.1111/j.1600-0501.2008.01534.x. IF(2008)=2,756.

 12. DE WIT, L., PUTMAN, K., BAERT, I., LINCOLN, N., ANGST, F., BEYENS, H., BOGAERTS, K., BRINKMANN, N., CONNELL, L., DEJAEGER, E., DE WEERDT, W., JENNI, W., KASKE, C., KOMÁREK, A., LESAFFRE, E., LEYS, M., LOUCKX, F., SCHUBACK, B., SCHUPP, W., SMITH, B., and FEYS, H. (2008).
  Anxiety and depression in the first six months after stroke. A longitudinal multicentre study.
  Disability and Rehabilitation, 30(24), 1858–1866, doi: 10.1080/09638280701708736. IF(2008)=1,395.

 13. ALSAADI, G., QUIRYNEN, M., KOMÁREK, A., and VAN STEENBERGHE D. (2007).
  Impact of local and systemic factors on the incidence of oral implant failures, up to abutment connection.
  Journal of Clinical Periodontology, 34(7), 610–617, doi: 10.1111/j.1600-051X.2007.01077.x. IF(2007)=2,678.

 14. DE WIT, L., PUTMAN, K., SCHUBACK, B., KOMÁREK, A., ANGST, F., BAERT, I., BERMAN, P., BOGAERTS, K., BRINKMANN, N., CONNELL, L., DEJAEGER, E., FEYS, H., JENNI, W., KASKE, C., LESAFFRE, E., LEYS, M., LINCOLN, N., LOUCKX, F., SCHUPP, W., SMITH, B., and DE WEERDT, W. (2007).
  Motor and functional recovery after stroke. A comparison of four European rehabilitation centers.
  Stroke, 38(7), 2101–2107, doi: 10.1161/STROKEAHA.107.482869. IF(2007)=6,296.

 15. DEVELTER, M., BLANCKAERT, N., KOMÁREK, A., and BOSSUYT, X. (2006).
  Can heparin plasma be used instead of serum for nephelometric analysis of serum proteins?
  Clinical Chemistry, 52(8), 1609–1610, doi: 10.1373/clinchem.2006.071357. IF(2006)=5,454.

 16. MEYNS, B., JASHARI, R., GEWILLIG, M., MERTENS, L. KOMÁREK, A., LESAFFRE, E., BUDTS, W., DAENEN, W. (2005).
  Factors influencing the survival of cryopreserved homografts. The second homograft performs as well as the first.
  European Journal of Cardio-thoracic Surgery, 28(2), 211–216, doi: 10.1016/j.ejcts.2005.03.041. IF(2005)=1,802.